Requirement Engineer/Busines Analist

Location
Rotterdam
Start date
28/09/2020
End date
23/10/2020
Hours
32
Klant
Hogeschool Rotterdam
Aanvraagnummer
SRQ144182
Share this request:

Hogeschool Rotterdam is een aanbesteding aan het voorbereiden voor software die het toetsproces digitaal ondersteunt. Een deel van de documentatie is al opgesteld, deze documenten dienen te worden aangescherpt alvorens zij geschikt zijn voor publicatie. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het juiste abstractieniveau voor de wensen en eisen. We zoeken daarom een requirements engineer die in korte tijd op basis van de beschikbare informatie (en aanvullende input vanuit het projectteam) kan komen tot een set aan wensen en eisen die gebruikt kunnen worden in de aanbesteding.
Het is één van de vele aanbestedingen waar Hogeschool Rotterdam mee bezig is. In de opdracht is daarom ook ruimte voor kennisoverdracht richting de projectgroepleden, Wij zoeken iemand die na het opstellen van de requirements ook meedenkt over het proces en hoe dit effectief en efficiënt in te richten.

Inhuurdesk Hogeschool Rotterdam

Inschrijven
Rotterdam
32
28/09/2020
14/09/2020
23/10/2020
Hogeschool Rotterdam
SRQ144182
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Rotterdam
28/09/2020
23/10/2020
32

Hogeschool Rotterdam is een aanbesteding aan het voorbereiden voor software die het toetsproces digitaal ondersteunt. Een deel van de documentatie is al opgesteld, deze documenten dienen te worden aangescherpt alvorens zij geschikt zijn voor publicatie. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het juiste abstractieniveau voor de wensen en eisen. We zoeken daarom een requirements engineer die in korte tijd op basis van de beschikbare informatie (en aanvullende input vanuit het projectteam) kan komen tot een set aan wensen en eisen die gebruikt kunnen worden in de aanbesteding.
Het is één van de vele aanbestedingen waar Hogeschool Rotterdam mee bezig is. In de opdracht is daarom ook ruimte voor kennisoverdracht richting de projectgroepleden, Wij zoeken iemand die na het opstellen van de requirements ook meedenkt over het proces en hoe dit effectief en efficiënt in te richten.

Inloggen