Projectleider

Location
Rotterdam
Start date
01/11/2020
End date
30/09/2021
Hours
32
Klant
Hogeschool Rotterdam
Aanvraagnummer
SRQ144957
Share this request:

Achtergrond:
Hogeschool Rotterdam is voornemens een Europese aanbesteding uit te voeren voor HRM software in 2021. De voorbereidingen voor een marktconsulatie in januari 2020 zijn reeds gestart. Het voornemen is om eind tweede kwartaal 2021 tot een gunning te komen.

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een projectmanager met ruime ervaring op (e)HRM gebied, inclusief voorbereidingen en aanbestedingstrajecten heeft geleid van offerte, beoordeling en gunningsfase tot en met de ondertekening van het contract en hierin de stakeholders heeft begeleid.

Functieomschrijving
Voor een goede uitvoering van dit traject is een projectleider nodig met er ervaring in het begeleiden van dit soort trajecten en vooral organisatorisch sterk is.

De projectleider is verantwoordelijk voor het (verder) samenstellen van het projectteam waar aan zij leiding geeft. De projectleider is verantwoordelijke voor

 • Volgens PRINCE2 methodiek (of vergelijkbaar) begeleiden van het traject (vanaf mandaat tot closure) 
 • Opstellen van het projectplan in opdracht van de vanuit het CvB (gedelegeerd) opdrachtgever, met daarin meegenomen alle relevante stakeholders en technische, organisatorische en procesmatige randvoorwaarden en de functionele eisen en wensen om te kunnen vertalen in een Programma van Eisen.
 • Zorgdragen voor de bemensing van het programma/projectteam, hierbij rekening houdend met de benodigde kennis en competenties. Maakt daarbij effectief gebruik van interne en indien noodzakelijk externe resources;
 • Rapporteert direct aan de stuurgroep;
 • Adviseren en richting geven aan opdrachtgever/stuurgroep, informeren stakeholders;
 • Aansturen van het projectteam en optreden als voorzitter bij projectbesprekingen;
 • Sturen door actieve beïnvloeding van de actoren in de omgeving van het project;
 • Interveniëren bij escalaties, en/of politieke belangen  partijen op één lijn krijgen;
 • Onderhouden contacten met opdrachtgevers en leveranciers;
 • Zorgdragen dat alle onderdelen binnen de randvoorwaarden kosten, kwaliteit, tijd en organisatie worden afgerond;
 • Initiëren van de communicatie rondom de vernieuwing en verbetering van eHRM;

Inhuurdesk Hogeschool Rotterdam

Inschrijven
Rotterdam
32
01/11/2020
16/10/2020
30/09/2021
Hogeschool Rotterdam
SRQ144957
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Rotterdam
01/11/2020
30/09/2021
32

Achtergrond:
Hogeschool Rotterdam is voornemens een Europese aanbesteding uit te voeren voor HRM software in 2021. De voorbereidingen voor een marktconsulatie in januari 2020 zijn reeds gestart. Het voornemen is om eind tweede kwartaal 2021 tot een gunning te komen.

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een projectmanager met ruime ervaring op (e)HRM gebied, inclusief voorbereidingen en aanbestedingstrajecten heeft geleid van offerte, beoordeling en gunningsfase tot en met de ondertekening van het contract en hierin de stakeholders heeft begeleid.

Functieomschrijving
Voor een goede uitvoering van dit traject is een projectleider nodig met er ervaring in het begeleiden van dit soort trajecten en vooral organisatorisch sterk is.

De projectleider is verantwoordelijk voor het (verder) samenstellen van het projectteam waar aan zij leiding geeft. De projectleider is verantwoordelijke voor

 • Volgens PRINCE2 methodiek (of vergelijkbaar) begeleiden van het traject (vanaf mandaat tot closure) 
 • Opstellen van het projectplan in opdracht van de vanuit het CvB (gedelegeerd) opdrachtgever, met daarin meegenomen alle relevante stakeholders en technische, organisatorische en procesmatige randvoorwaarden en de functionele eisen en wensen om te kunnen vertalen in een Programma van Eisen.
 • Zorgdragen voor de bemensing van het programma/projectteam, hierbij rekening houdend met de benodigde kennis en competenties. Maakt daarbij effectief gebruik van interne en indien noodzakelijk externe resources;
 • Rapporteert direct aan de stuurgroep;
 • Adviseren en richting geven aan opdrachtgever/stuurgroep, informeren stakeholders;
 • Aansturen van het projectteam en optreden als voorzitter bij projectbesprekingen;
 • Sturen door actieve beïnvloeding van de actoren in de omgeving van het project;
 • Interveniëren bij escalaties, en/of politieke belangen  partijen op één lijn krijgen;
 • Onderhouden contacten met opdrachtgevers en leveranciers;
 • Zorgdragen dat alle onderdelen binnen de randvoorwaarden kosten, kwaliteit, tijd en organisatie worden afgerond;
 • Initiëren van de communicatie rondom de vernieuwing en verbetering van eHRM;
Inloggen